EMLAK BİLGİ BANKASI ve SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Arazinin İmar DurumuBir arazinin imar durumunu bulunduğu bölge, çevresinde göl olup olmadığı, yola olan cephesi gibi hususlar belirler. Alınması planlanan arazinin imar durumunu, bağlı bulunulan belediyenin imar işleri bölümünden veya alacağınız arazi belediye sınırları içerisinde değil ise il imar müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.2-Arazinin Satın Alınma DurumuBir arazi alınırken arazinin sahibinin kontrol edilmesi ve arazinin yetkili kişilerden alınması gereklidir. Ayrıca, alıcı, TC. vatandaşı değil ise her yerde arazi alması mümkün değildir. Bir araziyi almak için girişimde bulunmadan önce alıcının bağlı bulunduğu konsolosluğa başvurarak Türkiye içerisinde mülk sahibi olup olamayacağını ve eğer olabiliyor ise nerelerde mülk sahibi olabileceğini öğrenmesi gerekmektedir.NOT : Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde devlete ait olmayan tüm araziler Tapu Kütüğüne bağlıdır. Eğer satılmak istenen arazi tapusuz ise, bu durum, arazinin aslında devlete ait olduğunun ve teklif eden kişinin sadece kullanım hakkına sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Bu türdeki bir araziyi kanunen satın almak mümkün olmayıp, sadece kullanım hakkı devredilir. Kullanım hakkı mutlak bir hak olmayıp, kullanım hakkının devralındığı durumlarda alıcının konumu devletin arazisinin işgalcisi olmaktan öteye gitmez.


a) EMLAK’IN GEÇMİŞ VERGİ BORCUÖzellikle , kullanılmış emlak alanların , emlakğın geçmiş yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini  araştırmalarında yarar vardır. Bunun en iyi yolu , satıcıdaki makbuzları alıp kontrol etmek ve her ihtimale karşıda birer fotokopisini saklamaktır.Emlakğın , satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden , alıcı ve satıcı müteselsilen yani zincerleme olarak sorumlu tutulurlar. Emlakğı satın alan kişi , ödediği geçmiş yıl emlak vergilerini faiziyle birlikte daha sonra önceki sahibine rücu edebilir b)EMLAK’IN TAPUDAKİ DEĞERİ Emlakğın tapudaki değeri birkaç açıdan önemlidir. 1-Gelir Vergisi Açısından Emlakların , iktisap yani edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç ''Değer artışı kazancı'' olarak beyan edilip gelir vergisinin ödenmesi gerekiyor  Satın aldığı emlağı 4 yıl içinde elden çıkarmaları söz konusu olanların , emlakğın maliyet bedeline esas olan , alış bedelini düşük göstermemelerinde yarar var. Aksi halde , 4 yıl içinde satılması sonucu ortaya gerçeğin de üzerinde bir kar çıkar 2- Harç Yönünden 2001 yılı başından itibaren emlakların harca esas olan değeri yüzde 56 oranında arttı. Emlak’ın gerçek alış bedelinin tapu harcına esas olan tutardan düşük olması halinde , gerçek alış bedelinin tapu senedine yazılmasını tapu işlemleri sırasında talep etmek mümkündür .Bu durum özellikle kamu görevlilerini ''mal beyanı'' yönünde önümüzdeki yıllarda da , vergi mükelleflerini de ''nereden buldun'' sorgulaması yönünden ilgilendiriyor. 3- Harcın Oranı Yönünden Emlak alımı sırasında , hem alıcı hem de satıcı ; Tapu harcına esas değer üzerinden binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öderler. 2001 Yılı Emlakl Harçları Oran (Binde) Emlak alım-satımında (alıcı veya satıcı ayrı ayrı) 15Emlakların ,sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması 36Yapı kooperatiflerinin,ortaklarına dağıttığı gayrimenkullerin tapu işlerinde 1,8Emlakların mirasçılara intikalinde 9Emlakların ifraz,taksim ve birleştirme işlerinden 9Emlak ipoteğinden sağlanan borç miktarı üzerinden 3,6Kira sözleşmelerinde,kira süresinin tapuya tescilinde,hesaplanacak kiratutarı üzerinden , sözleşme yoksa bir yıllık kira bedeli üzerinden 5,4Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilindeemlak (bina) vergisi değeri üzerinden 15Emlakların,ölünceye kadar bakma anlaşmasına dayanarakedinilmesinde , emlak vergisi değeri üzerinden 15 c)EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ Emlak alanların ''o yılın sonuna kadar'' emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Satıldığı yılın emlak vergisini ise satıcı ödeyecektir. Emlakın , emlak vergisi beyannamesi  alındığı tarihten itibaren ''üç ay içerisinde'' verilecek d)EŞE VE ÇOCUĞA ALINAN GAYRİMENKUL Emlakların eş yada çocuğa alınması ancak ödemesinin aile reisi tarafından yapılması halinde ' karşılıksız bir intikal söz konusu olur. Bu ise veraset ve intikal vergisine tabidir. Eş yada çocuğun beyanname verip yüzde 5 - 15 arasında oranı değişen , veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekir. Ancak aile reisinin eşe yada çocuğa emlaların bedelini ''borç olarak'' vermesi halinde herhangi bir vergileme söz konusu olamaz e)NEREDEN BULDUN SORUSU Emlak  alanlar Vergi Usul Yasasının 30/7. Maddesini  göz önünde bulundurmak zorundadırlar


a)EMLAK’IN TAPUDAKİ SATIŞ DEĞERİ2001 yılında satılacak olan emlak kaça satılacak olursa olsun tapuda ''asgari bir değer'' göstermek gerekiyor. Satış sırasında emlakın 2000 yılındaki emlak vergisine esas değerini asgari yüzde 56 oranında arttırmak zorunluluğu var. Örneğin , 2000 yılındaki emlak vergisi değeri 100 milyar lira olan emlak 2001 yılında satarken ister Ocak ayında ister Haziran yada Aralık ayında satılsın , alım satıma esas tapu değerini asgari 156 milyar lira göstermek gerekiyor. Kuşkusuz bu değerin üzerinde gösterilmesinde herhangi bir sakınca yok . yani 200 milyar lirada gösterilebilir. Ancak ona göre harç ödenir. b)EMLAK’IN GERÇEK SATIŞ DEĞERİ Emlakğınızın, gerçek satış değerinin , tapu harcına esas olan değerin altında olması halinde gerçek alım satım bedelinin , tapu senedinde ayrıca gösterilmesinin satıcı tarafından talep edilmesi gerekiyor. Bu durumda , tapu harcına esas olan tutar üzerinden harç alınır , ancak tapu senedinde gerçek satış bedeli yazılır. c)ÖDENECEK HARÇ Emlak satışında , hem satıcı hem de alıcı , tapu harcına esas değer üzerinde, binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öderler. d)KAZANCIN GELİR VERGİSİ Emlak satışında , hem satıcı hem de alıcı , tapu harcına esas değer üzerinde, binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öderler. e) ŞİRKETLERİN GAYRİMENKUL SATIŞI Şirketlerin ,aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulleri elden çıkarmaları halinde,beyan edecekleri asgari değer, ödeyecekleri harç oranı aynen yukarıda olduğu gibidir. Şirketler emlakğın satışı nedeni ile fatura düzenlemek ve ayrıca KDV tahsil etmek zorundadırlar. Emlak’ın satışından doğan kazanç da vergiye tabidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler,en az 2 yıldır işletmelerinin aktifinde kayıtlı olan emlakı sattıklarında , satıştan doğan kazancı sermayelerine eklerlerse : 1-Emlak satış kazancı nedeni ile kurumlar vergisi ödemezler.2-Tapu harcı ödemezler.3-Satış işlemi de KDV ye tabi tutulmaz.Ancak satıştan doğan kazanç nedeni ile yüzde 15 stopaj öderler. f)SATIŞIN BELEDİYEYE BİLDİRİLMESİ Emlakğını  satanlar , ilerde emlak vergisine çöp vergisine yönelik bir takiple karşılaşabilirler. Bunu önlemek için emlakğın satışını yaptıktan hemen sonra ilgili belediyeye bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar vardır. g)EMLAK SATANLARIN KAZANÇ VERGİSİ Emlak  edinme) tarihinden itibaren 4 yıl geciktikten sonra satılması  halinde kaç liraya satılırsa satılsın gelir vergisi ödenmeyecek Satılan emlakğın edinme tarihten itibaren 4 yıl içinde satılması halinde ise ortaya çıkan kazanç nedeni ile , gelir vergisi ödenmesi söz konusu olabilecek. Ancak emlak miras yada hibe yoluyla edinildiği durumlarda satış bedeli kaç milyar lira olursa olsun gelir vergisi ödenmez. 1-) Kazancın hesabı ve Vergisi Değer artışı kazancı olarak nitelendirilen emlak satışı kazancı ( 4 yıl içinde satılan) emlaklar için söz konusu.Bu süre geçtikten sonra emlak kaç liraya satılırsa satılsın gelir vergisi ödenmezKazancın hesaplanmasında emlak vergisi beyannamesi esas alınıyor. Örneğin 1998 yılında verilecek emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değer ''maliyet bedeli'' olarak göz önüne alınıyor. Bu bedel , ekim 1998'den itibaren  devlet istatistik enstitüsünce (DİE) belirlenen ''toplam eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak'' tespit olunuyor. 1999 yılı kasım ve aralık ayında emlak vergisi beyannamesini yenileyenlerin yenileme yada yükseltme beyanları değil 1998 yılı beyanı esas alınıyor. Başka bir anlatımla gelir vergisi yönünden kasım ve aralık 1999'da yükseltilen emlak vergisi beyanları hiçbir işe yaramıyor.1998'den sonra alınan emlakların ise iktisap bedeli yine DİE tarafından belirlenen TEFE artış oranında yükseltilerek maliyet bedeli bulunur. Maliyet bedeli ile satış bedelinin kıyaslanması sonucu 3,5 milyar lirayı aşan bir kazanç ortaya çıkarsa bu kazanç gelir vergisine tabi olur. 2-Verginin Hesabı Emlakğın satışından doğan ve 3,5 milyar lirayı aşan kazanç kısmı üzerinden ,Gelir vergisi Kanunu'ndaki vergi  yüzde 20-45 arasında değişen gelir vergisi hesaplanır. Gelir vergisinin yüzde 10'u kadar da ''fon payı'' tahakkuk ettirilir. SONUÇ: Emlak alım-satımında , çok sayıda vergi ve harç ile bağlantılı özel durumlar söz konusu. Alım-satım işlemleri sırasında ve sonrasında bunların göz önüne alınması ve o yönde işlem yapılması , cezalı uygulamalarla ve vergilerle karşılaşmayı önleyebilecek.


Emlak : Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkulle emlak denir.Emlakçı : Emlak alıp satma işiyle geçinen kimse.Arsa : Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.Daire : Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat.Ev : Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. / Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut.Konut : Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh.Arazi : Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak.Depo : Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer. / Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer.Bina : Yapı.İş yeri : Bir görevin yapıldığı yer.Büro : Çalışma odası, yazıhane. / Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri.Ofis : İş yeri, daire, büro.Villa : Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev.Yazlık : Yaz boyunca kullanılan. / Yazın oturulan yer.Devremülk : Özellikle tatil beldelerinde belli dönemlerde ve değişik kişilerce kullanılmak üzere satın alınan küçük daire.Satılık : Satışa çıkarılmış olan.Kiralık : Kiraya verilecek olan.Sahibinden : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimseden.Site : Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi.İş Merkezi : İş yerlerinin yoğun olduğu bölge. / Bir ticaret ortaklığının yönetildiği yer. / Birçok satış merkezinin bir arada bulunduğu yer, plaza. / Belli bir ürünün bütün çeşitleriyle sergilendiği ve satışının yapıldığı yer, plaza.Plaza : İş merkeziSatılık Daire : Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, katının satılık olması.Kiralık Daire : Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, katının kiralık olması.Satılık Konut : Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâhın satılık olması.Kiralık Konut : Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâhın kiralık olması.Satılık Ev : Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. / Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konutun satılık olması.Kiralık Ev : Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. / Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konutun kiralık olması.Satılık Arsa : Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yerin satılık olması.Satılık Arazi : Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprağın satılık olması.Satılık Depo : Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer. / Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yerin satılık olması.Kiralık Depo: Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer. / Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yerin kiralık olması.Satılık İşyeri : Bir görevin yapıldığı yerin satılık olması.Kiralık İşyeri : Bir görevin yapıldığı yerin kiralık olması.


Kanunen yetkili emlakçıların alabileceği komisyon oranları sabitlenmiştir. Bu oran sözleşilen fiyat üzerinden alıcıdan ve satıcıdan %3’er olmak üzere sözleşme fiyatının %6’sıdır.

1-Binanın projesi

2-Zemin etüdü yapılmışmı

3-Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmışmı

4-Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler denetlenmiş mi

5-Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı

6-Betonu ellemi karıştırılmış, yoksa betoniyerle mi dökülmüş veya hazır betonmu

7-Kullanılan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve çakıl nereden gelmiş, kırma taş kullanılmış mı? (Kırma taş karıştırılmışsa yanlıştır)

8-Yapıda kullanılan demir projeye uygun kullanılmışmı

9-Demirler standartlara uygun mu

10-Kullanılan betonun laboratuvar deneyi var mı

11-Proje ile meydana çıkan yapı arasında paralellik sağlanmış mı 2000'in

Konutlarında Dikkat Edilecekler

12-Merkezi çöp sistemli,

13-Merkezi ve yerden ısıtmalı,

14-Otomatik yangın söndürmeli,

15-Elektrik yerine güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılan bir sisteme sahip,

16-Fonksiyonel olan bir elektrik ve aydınlanma sistemli,

17-Fonksiyonlu klima,

18-Kışın ısıtan, yazın soğutan klima tertibatlı,

19-Basit ama fonksiyonel mutfak ve banyolar,

20-Sağlık merkezine sahip,

21-Sosyal donatı, yürüyüş, spor ve yeşil alanlar, yüzme havuzu, çocuk parkı,okul, alışveriş merkezi, güvenlik, itfaiye gibi tüm birimleri içinde barındıran küçük kentler biçimindeki siteler.a)Tamamlanmış daire- bina’da dikkat edileceklerTamamlanmış bir daire ve/veya bina alınırken yukarıda anlatılmış olan genel şartların dışında;

1-ilgili daire ve/veya binanın iskanının alınıp alınmamış olduğunu

2-iskanı alınmamış ise neden iskanının alınmadığına bakmak gerekir.İmar Kanununa göre iskanı alınmamış yerlerin yıkım kararları çıkabilir.

3-Tamamlanmış bir daire/bina alımı esnasında kat mülkiyetine geçilip

geçilmediğinin araştırılması ve yönetim planının kontrol edilmesi gerekir.

İnşaat Halinde bir Daire/Bina Alınırken Dikkat Edilecekler.b tamamlanmadan inşaat halinde iken satın alınıyor ise dikkat edilecekler

1-Binayı yapan müteahhit ile şekil şartlarına uygun bir sözleşme yapmak ve bu sözleşme ile ödenen bedelleri teminat altına almak gerekmektedir.

2-Müteahhidin binayı yarım bırakıp gitmesi veya binayı ruhsatına uygun inşaa etmemesi gibi durumlar ile satın alınması planlanan mülkün tamamlanmaması ihtimaline karşı alınacak teminatın ya ilgili müteahhidin başkaca bir mülkünün ipoteği ya da banka teminat mektubu şeklinde olması gerekmektedir.

3-İlgili inşaatı satın almadan önce proje ruhsatlarının kontrol edilmesinde ileride kötü bir sürpriz yaşanmaması açısından yarar vardır.c)Satımda dikkat edilecekler

Sahip olunulan mülkü satarken;1-Satın alacak kişinin kimliğinin tespiti.

2-Satışın taksitlerle yapıldığı durumlarda satın alan kişi ile taksitleri ödemeyi taahhüt eden kişinin aynı olması hususuna hassasiyetle dikkat edilmeli.d)Satış Sözleşmesi YapılırkenTürk Hukuk sisteminde gayrımenkul alım satımları ancak tapu kütüklerinde veya Noterler vasıtası ile yapılan " Gayrımenkul Satış Vaadi " sözleşmeleri ile geçerli olur.

Askeri alanların dışında kalan gayrimenkuller için Türkiye’de herhangi bir sınırlama yoktur.

Gayrimenkul yeni olduğu sürece fiyatını inşaat firması belirler. Yeni olmayan bir gayrimenkulde ise fiyat emlakçının komisyonu hariç her yerde aynı olmalıdır. Eğer aynı gayrimenkul için sahibinden ayrı bir fiyat, emlakçıdan ayrı bir fiyat ve ilgisiz kişilerden de ayrı bir fiyat duyuyorsanız bu kişilerden ve o gayrimenkulden uzak durunuz.

634 sayılı kanuna göre kat mülkiyeti;tamamlanmış bir yapının kat,daire,iş bürosu, dükkan,mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerinden ,ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan özel bir mülkiyet şeklidir.Buna göre;kat mülkiyeti kütüğünde tescil edilen her bağımsız bölüm,ayrı ayrı birer gayrimenkul olup,maliki tarafından müstakilen devredilebilir,rehin edilebilir,bir hakla kayıtlanabileceği gibi varislerine de aynen intikal eder.(K.M.K. m: 1,13)

- Faiz seçeneği: Kredi faizlerinde tercih şansı kazanılacak. Şuan için sadece sabit faiz uygulanmakta iken mortgage ile, değişken faizle de konut kredisi alınabilecek. Değişken faiz, banka ile önceden anlaşılacak bir endekse bağlı olarak konut kredisi taksitlerinin her ay değişmesi anlamına geliyor. Ancak aylık taksit ödemelerine tavan bir limit konularak, taksitlerin kişiyi zorlayacak bir meblağı geçmemesi sağlanıyor.

Değişken faizin ne avantajı vardır diye baktığımızda: bu faiz sisteminde bankalar, fonlama maliyeti riskini, krediyi kullanan kişiye yansıttığı için, uygulanacak aylık kredi faiz oranı düşecek. Bu da, sabit faizli konut kredilerindeki orandan daha da aşağıda bir faiz oranın uygulanacağı anlamına geliyor.

- Kişiye göre faiz oranı: Mortgage ile bankalar, ilan edilmiş faiz oranından farklı olarak, kişilere farklı faiz oranı uygulayabilecekler. Yani aynı tutarda ve aynı vadede kredi alan iki kişinin aylık ödemeleri farklı olabilecek.

Banka, kredi kullanacak kişinin gelirine, alacağı konutun özelliklerine ve mortgage (tutsat) taksit tutarına bakarak, kredi kullanıcısına bir kredi skoru verir. Bu skor kişinin kredi riskini gösterir ve banka bu riske göre kişiye daha yüksek veya alçak bir faiz oranı uygular. Mortgage (tutsat) ile kredi skoru sistemi devreye girecektir.

- Vergi avantajı : Konut kredilerinden alınan %5 oranındaki BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) mortgage kredisinden alınmayacak. Mortgage sayesinde bu kredi kalkacak ve uygulanacak reel konut kredisi faiz oranı düşecektir.
Asıl vergi avantajı olan ve diğer ülkelerde uygulanan aylık gelir vergisinden muafiyet uygulaması bizde uygulanmamaktadır. Bu sistem bizde uygulanmış olsa aylık kredi faizi tutarının aylık gelir vergisi matrahından muaf tutulması sağlanacak ve kişinin eline geçen maaş tutarında artış olacak dolayısıyla ödeyeceği taksit tutarı düşecektir.

İpotek işlemlerinde harç alınmayacak, ve kredi kapsamında hazırlanacak hukuki belgelerden damga vergisi alınmayacaktır. Böylelikle kredi alacak kişilerin, işlem masraflarında da bir nebze azalma olacaktır.

- Borcun ödenmemesi durumunda konutun satılması sistemi : Halihazırda, ipotek edilen konutun satışa çıkarılması ile ilgili gerekli düzenlemeler yeterli değil. Mortgage (tutsat) yasası ile bu konuda düzenlemeler tamamlanacak. Borcun ödenmemesi durumunda banka, konutu basiretli bir tacir gibi satacak ve borcunu tahsil ettikten sonra kalan kısmı kredi kullanan kişiye ödeyecek. Böylelikle konutun rayicinin altında satılması engellenecek.

Satış işlemi yapıldıktan sonra ise, konutun hemen tahliye edilmesi istenecek

1) Kişisel evraklar: Kimlik belgesi, ikametgah ve maaş bordrosu

2) Alınacak konuta ait evraklar: Kat mülkiyeti tapusu yada kat irtifakı tapu ve yapı kullanım izin belgesi

3) Kişisel bilgiler: Ad soyad, adres telefon, kimlik numarası, meslek - askerlik - medeni durum

4) Ek mali bilgiler ve evraklar: Otomobil modeli ve yılı, taşınmaz mülkler, gelir ve gider bilgileri

5) Zorunlu sigortalar: Hayat sigortası, konut sigortası ve DASK

1) Kredi tutarı

2) İpotek edilecek konuta ilişkin bilgiler (satış bedeli, adres...vb)

3) Toplam ne kadar anapara borcu ve faizinin ödeneceğe dair bilgi. Ayrıca diğer giderlerin dağılımı

4) Yıllık faiz oranı. Değişken faiz için ise ek olarak, baz alınacak endeksin ve uygulanacak tavan faiz oranının bilgisi

5) Ödeme planı tablosu

6) Temerrüde düşüldüğünde (ödemede gecikme yaşandığında) uygulanacak gecikme faiz oranı hakkında bilgi

7) Konut sigortalarına ilişkin bilgi

Konut bedelinin tamamını karşılayacak miktarda peşinatınız yoksa ve ileriye yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız; mortgage kullanarak gayrimenkul edinmek karlı bir yatırım şeklidir.

Kişi gelir belgesi ve ilgili konutun belgeleri ile bankaya başvurur.

Banka kişinin kredi taksidini ödeyip ödeyemeceğini anlamaya çalışır:
a) İlk bakılacak şey; Mortgage taksidinin, kişinin aylık gelirine oranıdır. Taksit ödemeleri aylık gelirin bankaca belirlenen oranını geçerse muhtemelen banka onaylamayacaktır.
b) İkinci bakılacak şey; Kişinin ödediği toplam aylık ev yaşam gideri ve mortgage taksit tutarının, kişinin aylık gelire oranıdır. Bu oran bankaca belirlenen oranını geçerse banka tarafından krediye onay verilme ihtimali azalmaktadır.

Banka, kredi kartıyla işlem yapan tüm firmaların bilgi aktardığı “Kredi Derecelendirme Kuruluşu” bilgi bankasında, kişinin taksit ödemelerini düzenli olarak yapıp yapmadığını araştırır. (Yani kişisel finans karnenizi inceler)

Banka tüm bu incelemeler sonunda, kişiye bir kredi skoru – puanı verir. Bu skor, kişinin kredi riskini gösterir ve hangi faiz oranından kredi alacağını belirler. Mortgage sisteminde, aynı vadede ve tutarda kredi alan iki farklı kişiye, farklı faiz oranları uygulanabilir.

Finans kuruluşu, “Değerleme Danışmanlık Firması” aracılığıyla kredi talep edilen evin değerini tespit ettirir.

Banka, evin değerini tespit ettirdikten ve kişinin başvurusunu inceledikten sonra krediye onay verir veya reddeder.

Bir tür gayrimenkul finansman sistemi olan “Mortgage”, kelime anlamı olarak “İpotek Teminatı” ifadesine karşılık gelmektedir. Söz konusu sistemin genel işleyişi, finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi kullandırması ve kullandırdıkları bu uzun vadeli kredilerin teminatını oluşturmak üzere satın alınan konutlar üzerine ipotek tesis etmesi şeklinde özetlenebilir. Sistem, konut edinmek için yeterli birikimi bulunmayanlara kira öder gibi aylık ödemeler yaparak konut sahibi olma imkanı sunduğu için, toplumların refah seviyesinin yükselmesinde önemli bir role sahiptir.

Mortgage, insanların kolayca hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir Gayrimenkul Finansman sistemidir. Mortgage konut kredisi değildir hukuki bir evraktır.

Bu evrak, finans kuruluşundan aldığınız konut kredisine karşılık, evinizi ipotek eden ve sizden, borcunuzu ödeme taahüdü alan kıymetli bir dokümandır. Bu evrakın amacı ise konut kredisinin güvence altında tutulmasıdır. Bu evrak ile finansman kuruluşu, ödemediğiniz borca karşılık, ipotekli konutu satışa cıkarıp ve kalan borcu tahsil etme hakkına sahip olmaktadır.

Portföydeki seçenek sayısı, birkaç inşaat firması arasından değişik kalite ve fiyat seçenekleri gibi maddelerden tutun da uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile müşterilerimize verdiğimiz destek ve hizmetler size inanılmaz avantajlar sağlar. Bazen pazarlıkta size bize verdiğiniz komisyonun kat kat be fazlasını kazandırabiliriz.

Evet, bize veya bir avukata bir vekaletname verirseniz, işlemler sonunda gayrimenkulun tapusunda kendi adınız olacaktır.

Liya Kurumsal Emlak Hizmetleri

 MİMAR SİNAN MAHALLESİ ALi İHSAN PAŞA BULVARI NO:33 09100 Efeler/Aydın

 0 256 214 95 95

 
Liya Emlak -2017 / webdesign: cagrikesen